W tym wydaniu skupiliśmy się na poprawkach błędów. Usunęliśmy 18 błędów występujących w aplikacji.


Naprawiono:

Przywracanie:

 • Naprawiono problem z wyświetlaniem sekcji danych, gdy telefon jest odłączony podczas procesu przywracania

Importowanie:

 • Naprawiono problem z wybieraniem kontaktów do importowania z Google przy dużej bazie kontaktów

Aktualizowanie:

 • Naprawiono problem z wymuszeniem aktualizacji do wymaganej wersji Centrum Mudita

Wiadomości:

 • Ujednolicono proces rozpoczynania nowych wątków dla zapisanych i niezapisanych kontaktów

 • Naprawiono problem z błędnym komunikatem przy próbie usunięcia wiadomości podczas wysyłania

Ogólne:

 • Dodano lub poprawiono tłumaczenia w aplikacji Mudita Center


Kontakty:

 • Usunięto możliwość zamknięcia modalu postępu usuwania

Overview:

 • Naprawiono problem z brakiem możliwości wysyłania crashdumpów z Harmony

 • Naprawiono problem z brakującą wiadomością potwierdzającą pomyślne wysłanie logów

 • Naprawiono problem z brakującą wiadomością po nieudanym przesłaniu logów

 • Dodano możliwość formatowania tekstu raportu crashdumpów 

Zarządzanie Plikami:

 • Naprawiono problem z błędną informacją o rozmiarze pliku dla listy plików i sekcji muzycznej

Kopia Zapasowa:

 • Poprawiono obsługę wyświetlania długich ścieżek lokalizacji kopii zapasowych